Văn Bản Của Tỉnh
 
Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Điểm dân cư mới thôn Hợp Nhất, xã Lai Vu, huyện Kim Thành vào Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2020
10/28/2020 8:37:30 AM
 
Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới Khu dân cư mới xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc vào Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2020
10/28/2020 8:36:17 AM
 
Quyết định Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện vào Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2020
10/28/2020 8:35:44 AM
 
Quyết định Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Bình Dân, huyện Kim Thành vào Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2020
10/28/2020 8:35:20 AM
 
Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới Đồng Khê, thôn Nam Khê, xã Hồng Phong, huyện Nam Sách vào Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2020
10/28/2020 8:33:35 AM
 
Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện vào Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2020
10/28/2020 8:32:59 AM
 
Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới thôn Thượng Dương, xã Nam Trung, huyện Nam Sách vào Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2020
10/28/2020 8:32:28 AM
 
Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ tổng hợp của Công ty TNHH TYZ
10/28/2020 8:31:53 AM
 
Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất khuôn mẫu cơ khí của Công ty cổ phần đầu tư GP
10/28/2020 8:30:38 AM
 
 
Hát về Chí Linh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay38 
 Hôm qua5
 Tuần này365 
 Tất cả184812 
IP: 3.236.50.79